Chứng chỉ hành nghề

Có được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc khi có bằng xây dựng...

Theo Điều 53 Luật đo đạc và bản đồ 2018 quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ như...
0944.450.105
chat-active-icon