Giấy phép đầu tư

Nhà thầu nước ngoài có phải đăng ký mã số thuế hay không?

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp...

Dịch Vụ Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư – Thay Đổi Giấy Chứng...

Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bắt buộc phải tiến hành thủ tục điều chỉnh...

Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Trọn Gói

Quý vị là một chủ doanh nghiệp đang có kế hoạch xâm nhập vào thị trường Việt Nam nhưng chưa nắm được những việc...

Những trường hợp doanh nghiệp bị tịch thu giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày một nhiều, mang theo nhiều chuyến biến mới cho sự phát...

Giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư mới nhất (2020), tùy thuộc vào từng dự án đầu tư sẽ có thủ tục...

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Mới Nhất

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Khi thực...

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối mới nhất

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 1. Sau khi đã được cơ quan...

Thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh;...
0944.450.105
chat-active-icon