Văn bản pháp luật

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT...

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng...

Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ -------------- Số: 15/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020     NGHỊ...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ...

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trẻ Em

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT...

Luật Đầu tư 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm...

Tổng hợp văn bản về condotel, officetel, resort villa, shophouse

Hiện nay, khung pháp lý đối với loại hình căn hộ lưu trú (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công...

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     QCVN 03:2012/BXD   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG...

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...

Quyết định Số: 20/2016: Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN...
0944.450.105
chat-active-icon