Doanh nghiệp

Chứng chỉ bảo hiểm về bảo hiểm trong nước và nước ngoài cấp được...

Theo Điều 4 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ bảo hiểm như sau: Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại...

Chứng chỉ môi giới bảo hiểm gồm gì?

Tại Điều 5 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ môi giới bảo hiểm như sau: Chứng chỉ môi giới bảo...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ các hoạt động nào từ nguồn...

Các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước? Hướng dẫn quy trình thực hiện...

Hợp đồng dân sự không ghi ngày tháng năm thì có hiệu lực không?

Hợp đồng dân sự không ghi ngày tháng năm thì có hiệu lực không? Quy định tại điều khoản nào? Trả lời: Việc ghi ngày tháng...

Điều kiện hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG...

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm,...

Công ty luật Đỗ Gia Việt trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng toàn văn quy định về điều kiện kinh doanh thiết...

Điều kiện kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

Công ty Luật Đỗ Gia Việt trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ...

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

Luật Đỗ Gia Việt  trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số...

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không

Luật Đỗ Gia Việt trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Luật Đỗ Gia VIệt trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều...
0944.450.105
chat-active-icon