Chứng chỉ hành nghề

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc...

Chứng chỉ bảo hiểm về bảo hiểm trong nước và nước ngoài cấp được...

Theo Điều 4 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ bảo hiểm như sau: Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại...

Chứng chỉ môi giới bảo hiểm gồm gì?

Tại Điều 5 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ môi giới bảo hiểm như sau: Chứng chỉ môi giới bảo...

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Dạo gần đây có khá nhiều người quan tâm và gửi yêu cầu tư vấn tới CRS VINA về chứng chỉ PCCC và CHCN...

Có được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc khi có bằng xây dựng...

Theo Điều 53 Luật đo đạc và bản đồ 2018 quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ như...
0944.450.105
chat-active-icon