Hết thời hạn bổ nhiệm mà người phụ trách kế toán không thi đậu viên chức thì có thế tiếp tục hợp đồng làm việc hay không?

0
584

Tôi làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập (trường cấp 3), năm 2021 đơn vị cấp trên đã bổ nhiệm phụ trách kế toán, nay đã gần hết hạn (mà năm 2021 người phụ trách kế toán đã không thi đậu viên chức). Như vậy, có thể tiếp tục hợp đồng với người này và đề xuất lên cấp trên tiếp tục bổ nhiệm phụ trách kế toán hay không? Có thể tự xét tuyển được hay không?

Để được bổ nhiệm phụ trách kế toán tại trường cấp ba thì cần phải đạt những điều kiện gì?
Căn cứ Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của người phụ trách kế toán như sau:

Điều 21. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

3. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:
a) Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức bộ máy kế toán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện);
b) Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện;
c) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Ban quản lý dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này;
đ) Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;
e) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;
g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;
h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Theo đó tại Điều 54 Luật Kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn kế toán trưởng như sau:

“Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
…”
Như vậy để được bổ nhiệm làm người phụ trách kế toán cần thì cần phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp trở lên; phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và có ít nhất 03 năm thời gian công tác thực tế về kế toán.

Bộ hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán cần có những giấy tờ nào?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định về hồ sơ bổ nhiệm lại vị trí kế toán trưởng như sau:

“Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán
1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán
a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);
b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;
c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;
đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này).
…”
Hết thời hạn bổ nhiệm mà người phụ trách kế toán không thi đậu viên chức thì có thế tiếp tục hợp đồng làm việc hay không?
Hết thời hạn bổ nhiệm mà người phụ trách kế toán không thi đậu viên chức thì có thế tiếp tục hợp đồng làm việc hay không?

Theo Điều 4 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định về bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

“Điều 4. Bổ nhiệm người giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Các đơn vị kế toán quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông tư này phải bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
2. Việc bổ nhiệm phụ trách kế toán được thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.”
Trường cấp ba là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khoản 4 Điều 2 của Thông tư trên, do đó phải bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
…”
Như vậy, nếu đơn vị sự nghiệp anh đề cập có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì chỉ được bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 1 năm nếu quá một năm mà vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì phải tìm người khác thay thế đủ điều kiện làm kế toán trưởng, hoặc thuê dịch vụ kế toán trưởng.

Thành Nhân

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh
Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatdogiaviet@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatdogiaviet.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hay không? Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán là gì?
Bài tiếp theoPhân biệt: Đính chính sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai