Phân biệt quỹ đầu tư chứng khoán và công ty chứng khoán

0
466

Là hai chủ thể hoạt động tích cực trên thị trường chứng khoán, tuy tên gọi khá giống nhau nhưng chúng có khác biệt rất lớn trong vị trí, vai trò và cách thức thành lập và hoạt động. PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin làm rõ một số vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư chứng khoán và công ty chứng khoán để mọi người có thể hiểu đúng và sử dụng hợp lý mô hình cho mục đích kinh doanh của mình.

Về bản chất, Quỹ đầu tư chứng khoán là định chế đơn giản, được hiểu là một quỹ tiền tệ hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư, quỹ không phải là pháp nhân và càng không phải là loại hình doanh nghiệp. Quỹ không có bộ máy tổ chức riêng, việc điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện. Trong thực tế, quỹ đầu tư chứng khoán là sự liên kết của những người đầu tư có tiềm lực hạn chế muốn đầu tư vào chứng khoán.

Trong khi đó, công ty đầu tư chứng khoán là chế định phức tạp hơn, được hiểu là một hình thức tổ chức cao hơn so với quỹ đầu tư, là doanh nghiệp tổ chức dưới loại hình công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân, có bộ máy tổ chức chặt chẽ, nhà đầu tư góp vốn là thành viên của công ty đầu tư chứng khoán, có quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật doanh nghiệp.

Bảng so sánh giữa Công ty đầu tư chứng khoán và Quỹ đầu tư chứng khoán:

Tiêu chí Công ty đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư chứng khoán
Khái niệm Công ty đầu tư chứng khoán Ià quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Căn cứ khoản 37 Điều 4 Luật chứng khoán 2019

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Căn cứ khoản 37 Điều 4 Luật chứng khoán 2019

Loại hình hoạt động Được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần.

Có 2 hình thức: Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Căn cứ Điều 114 Luật chứng khoán 2019.

Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm: Quỹ đại chúng và quỹ thành viên

Trong đó, quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng

Căn cứ Điều 99 Luật chứng khoán 2019.

Thành lập và hoạt động Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

– Có vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng;

– Tổng giám đốc (Giám đốc) và nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.

Căn cứ Điều 115 Luật chứng khoán 2019

Tùy thuộc vào loại hình của quỹ đầu tư chứng khoán mà có những quy định khác nhau về việc thành lập và hoạt động:

Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật chứng khoán 2019 và phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 113 của Luật chứng khoán năm 2019 và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia Nhà đầu tư có các quyền sau đây:

– Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp;

– Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán;

– Yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ mở;

– Khởi kiện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

– Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư;

– Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

– Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

– Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

– Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Căn cứ Điều 101 Luật chứng khoán 2019

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với công ty đầu tư chứng khoán không được quy định trong Luật chứng khoán mà được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty cổ phần – cổ đông phổ thông.

Căn cứ pháp lý:
Luật chứng khoán 2019

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh
Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatdogiaviet@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatdogiaviet.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcThủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ
Bài tiếp theoNhững vấn đề liên quan đến giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần năm 2021