Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên

0
390

Công ty luật Đỗ Gia Việt với cơ cấu gồm nhiều bộ phận luật sư khác nhau và với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên, dài hạn cho doanh nghiệp với dịch vụ uy tín hàng đầu.

1. Dịch vụ tư vấn cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp

Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp là việc tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty luật Đỗ Gia Việt cung cấp dịch vụ tái cơ cấu lại doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ cơ bản sau:

Mỗi doanh nghiệp có một phương án tái cấu trúc riêng theo từng điều kiện cụ thể. Công ty luật Đỗ Gia Việt đưa ra một số phương án tái cấu trúc để quý khách hàng tham khảo.

1.1. Mua bán Doanh nghiệp

– Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp;

– Tư vấn chiến lược mua bán doanh nghiệp;

– Tư vấn soạn thảo, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng;

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp mới trên cơ sở chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập, hợp nhất;

– Tư vấn về hoạt động sau khi thực hiện hợp đồng mua bán doanh nghiệp: tổ chức lại, tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, …;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.2. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập Công ty là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) trên cơ sở chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập vào công bị nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập. Công ty luật Đỗ Gia Việt vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;

– Tư vấn Hợp đồng sáp nhập;

– Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;

– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

– Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập;

– Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập; tiến hành thủ tục sáp nhập tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất công ty là việc hai hay nhiều công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) kết hợp thành một công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và hình thành một công ty mới trên cơ sở kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. Luật Đỗ Gia Việt tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

– Tư vấn Hợp đồng hợp nhất;

– Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

– Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

– Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;

– Tiến hành các thủ tục hợp nhất Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất; tiến hành thủ tục hợp nhất tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.4. Thủ tục tách Doanh nghiệp

Tách công ty/doanh nghiệp là một công ty bị tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để hình thành một công ty mới. Công ty bị tách vẫn tồn tại và hình thành một công ty mới, các công ty này vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bị tách.

– Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty;

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

– Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty;

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

– Tiến hành các thủ tục tách Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ; tiến hành thủ tục tách công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.5. Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc một công ty có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

– Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của công ty;

– Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới;

– Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

– Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;

– Tiến hành các thủ tục chia Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty;

– Tiến hành thủ tục chia công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.6. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh mới, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

– Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại;

– Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại;

– Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại;

– Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại;

– Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi; tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.7. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Công ty luật TNHH Đỗ Gia Việt

Điện thoại yêu cầu dịch vụ: 0944.450.105

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: luatdogiaviet@gmail.com

2. Dịch vụ luật sư tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ một doanh nghiệp có thể chia hoặc tách thành nhiều doanh nghiệp cùng loại hoặc từ nhiều doanh nghiệp cùng loại có thể sáp nhập hoặc hợp nhất thành một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luật Đỗ Gia Việt cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Nội dung dịch vụ cụ thể:

2.1. Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp

– Tư vấn cho Quý khách hàng về quy trình tổ chức lại;

– Tư vấn cho Quý khách hàng về xây dựng Phương án tổ chức lại doanh nghiệp như: Phương án chia doanh nghiệp, phương án tách doanh nghiệp, phương án sáp nhập doanh nghiệp và Phương án hợp nhất doanh nghiệp sao cho đảm bảo quyền lợi tốt nhất đến quý khách hàng;

– Tư vấn về xử lý phần vốn khi tổ chức lại doanh nghiệp;

– Tư vấn về xử lý lao động và bảo hiểm xã hội của người lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp;

– Tư vấn về soạn thảo, xây dựng điều lệ của doanh nghiệp khi tổ chức lại doanh nghiệp;

– Tư vấn về việc kế thừa của doanh nghiệp sau khi tổ chức lại;

– Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp.

2.2. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại doanh nghiệp

– Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về việc tổ chức lại doanh nghiệp (tuỳ vào loại doanh nghiệp thì Biên bản họp và Quyết định là của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên…);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao;

– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

2.3. Tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp do tổ chức lại

– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Cùng với khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục khắc dấu cho khách hàng;

– Cùng với khách hàng nhận con Dấu và Giấy đăng ký mẫu dấu.

3. Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Tại Việt Nam, nhiều giám đốc chưa từng nghĩ về việc nên có luật sư trong công ty. Tuy nhiên, nếu quí vị đồng ý rằng cần uống vacxin để ngừa bệnh tật thì việc có được ý kiến tư vấn của luật sư để bảo đảm sự an toàn pháp lý là hiển nhiên cần thiết và đúng đắn.

Qua thực tế hành nghề, chúng tôi đã hàng trăm lần được nhiều chủ doanh nghiệp chia sẻ “phải chi biết vậy thì thuê luật sư ngay từ đầu”. Quả thật, trong rất nhiều trường hợp, chỉ xuất phát từ một sai sót về câu chữ trong hợp đồng, văn bản…, do không nắm rõ thủ tục, quy định của pháp luật, vì chủ quan,… mà vẫn ký kết, giao dịch – doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả không đáng có, thiệt hại hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng – chưa kể còn gặp biết bao phiền toái, tốn kém thời gian, …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN là dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý trung hạn do Công ty luật Đỗ Gia Việt cung cấp – phù hợp và hướng tới các doanh nghiệp chưa từng sử dụng dịch vụ luật sư.

Với hai gói thời gian 06 hoặc 12 tháng, sau khi kết thúc hợp đồng, quý công ty chắc chắn đã có trong tay chìa khóa pháp lý (bao gồm cả nhân sự được huấn luyện qua thực tế từ chính hoạt động của doanh nghiệp) – nắm vững các vấn đề pháp luật cơ bản và thiết thực nhất, có thể vận dụng một cách hiệu quả và chủ động, hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của mình.

Với mức phí hàng tháng (chưa gồm thuế VAT 10%) là:

– 5 triệu đồng/tháng – thời gian 06 tháng (gói 1);

– 4 triệu đồng/tháng – thời gian 12 tháng (gói 2);

– 3 triệu đồng/tháng – thời gian 12 tháng (gói 3 – dành cho doanh nghiệp nhỏ, ít vụ việc);

Trong suốt thời gian hợp đồng, quý doanh nghiệp sẽ nhận được sự phục vụ uy tín và tận tâm của Công ty luật Đỗ Gia Việt qua các công việc cụ thể sau đây:

– Luật sư tư vấn pháp luật (trong mọi lĩnh vực).

– Hỗ trợ soạn thảo văn bản, hợp đồng (trong mọi lĩnh vực).

– Thiết lập và hướng dẫn tra cứu “Tủ sách pháp luật công ty” (gồm các bộ luật, nghị định, thông tư … chuyên ngành kinh tế – tài chính và lao động). Áp dụng thường xuyên trong hoạt động của doanh nghiệp;

– Rà soát, tư vấn và hoàn thiện “Hồ sơ nhân sự công ty” (tương đương công việc của Trưởng phòng hành chính – nhân sự);

– Rà soát, bổ sung và hoàn thiện “Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp” ( Điều lệ công ty, Nội quy lao động, các quy định, quy tắc, quy chế … trong điều hành và quản lý doanh nghiệp).

– Cung cấp và hướng dẫn sử dụng “ Bộ mẫu hợp đồng và văn bản hành chính – pháp lý doanh nghiệp” – những văn bản thiết yếu và phổ biến nhất, từ lĩnh vực kinh doanh đến hành chính, đối nội, đối ngoại – mà mọi doanh nghiệp đều cần biết và áp dụng thường xuyên.

Trong thời gian hợp đồng, doanh nghiệp còn được huấn luyện, bổ túc các chuyên đề pháp lý cơ bản dành cho người quản lý (nếu có nhu cầu). Như:

3.1. Soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại

– Các vấn đề cơ bản của một giao dịch dân sự và hợp đồng thương mại;

– Chủ thể, nội dung, hình thức… của một hợp đồng thương mại;

– Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng.

3.2. Một số loại hợp đồng cơ bản

– Hợp đồng mua bán hàng hóa;

– Hợp đồng dịch vụ;

– Hợp đồng đại lý;

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3.3. Soạn thảo và ban hành văn bản hành chính pháp lý doanh nghiệp

– Quyết định của Giám đốc công ty;

– Biên bản họp HĐQT, BGĐ …

– Công văn gửi khách hàng, đối tác;

– Thông cáo báo chí.

3.4. Luật lao động & xử lý kỷ luật lao động

– Hồ sơ nhân sự & Hợp đồng lao động;

– Quy tắc đạo đức kinh doanh;

– Kiểm soát và bảo mật thông tin doanh nghiệp;

– Quy trình xử lý kỷ luật lao động;

– Sa thải và chấm dứt hợp đồng lao động;

– Vụ án lao động.

3.5. Giải quyết tranh chấp thương mại

– Quy trình, thủ tục giải quyết một vụ án kinh tế;

– Hồ sơ khởi kiện;

– Vấn đề chứng cứ, giám định.

3.6. Luật về sở hữu trí tuệ

– Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ;

– Quyền tác giả;

– Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Vấn đề hàng nhái, hàng giả.

3.7. Thủ tục hành chính – pháp lý cơ bản

– Thay đổi nội dung kinh doanh;

– Thành lập chi nhánh, công ty con …

– Mua bán, chuyển nhượng vốn giữa các thành viên;

– Mua bán, sát nhập, giải thể, phá sản.

– Tranh chấp quyền lợi trong nội bộ công ty. (hợp đồng 12 tháng)

3.8. Luật trong thương mại

– Vi phạm hợp đồng;

– Môi giới thương mại;

– Quảng cáo, khuyến mại;

– Đấu giá, đấu thầu;

– Logistics, xuất nhập khẩu ( hợp đồng 12 tháng);

3.9. Khiếu nại, khiếu kiện hành chính

– Quyết định hành chính và doanh nghiệp;

– Khiếu nại quyết định hành chính;

– Vụ án hành chính (hợp đồng 12 tháng).

3.10. Trọng tài thương mại

– Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại;

– Quy tắc trọng tài;

– Hồ sơ vụ kiện – hợp đồng 12 tháng.

3.11. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

– Vấn đề chọn luật áp dụng;

– Các điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng thương mại quốc tế;

– Luật quốc tế về trọng tài thương mại. (hợp đồng 12 tháng).

3.12. Luật cạnh tranh

– Cạnh tranh không lành mạnh;

– Bán hàng đa cấp;

– Vụ kiện cạnh tranh không lành mạnh (hợp đồng 12 tháng).

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Đỗ Gia Việt

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh
Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatdogiaviet@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatdogiaviet.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcTội vu khống người khác trên không gian mạng có thể bị phạt tù tối đa bao nhiêu năm
Bài tiếp theoVốn cố định là gì ? Đặc điểm, vai trò của vốn cố định? Phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động?